Stanowisko SPL w sprawie dyrektywy

Tutaj znajdziecie Państwo stanowisko Stowarzyszenia Prasy Lokalnej dotyczące Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE

Dyrektywa- różne informacje

Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 maja 2019 r. i weszła w życie (zgodnie z art.31) po dwudziestu dniach, czyli 9 czerwca. To ważne unormowania dotyczące także wydawców mediów lokalnych. Dotyczy to w szczególności art. 3 i 4 – eksploracja tekstów, art.15 – prawa pokrewne dla wydawców prasy oraz art. 17 – […]