Dyrektywa- różne informacje

Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 17 maja 2019 r. i weszła w życie (zgodnie z art.31) po dwudziestu dniach, czyli 9 czerwca. To ważne unormowania dotyczące także wydawców mediów lokalnych. Dotyczy to w szczególności art. 3 i 4 – eksploracja tekstów, art.15 – prawa pokrewne dla wydawców prasy oraz art. 17 – korzystanie przez dostawców usług udostępniania treści online z treści chronionych .

Czytaj więcej tutaj

Do polskiego porządku prawnego przepisy te muszą zostać wprowadzone w ciągu dwudziestu czterech miesięcy, a więc do czerwca 2021 roku.
Pełny tekst Dyrektywy w języku polskim i angielskim znajdziecie tutaj.

A tutaj kolejny artykuł, który może Państwa zainteresować