Komunikat z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej w sprawie implementacji dyrektywy

16 grudnia br. w godz. 9.00-16.30 odbyło się ogólnopolskie seminarium online pt. „Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym w przededniu implementacji i orzeczenia TSUE”