DYREKTYWA

 To nasza specjalna podstrona, na której znajdziecie informacje dotyczące przyjętej 17 kwietnia 2019 r.  Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE.  Za dyrektywą opowiedział 348 europosłów, przeciw było 274, a 36 wstrzymało się od głosu. PiS podkreślało, że wszyscy jego europosłowie  byli przeciwko przyjęciu nowego prawa. Wcześniej, w fazie uzgodnień, na forum Rady Europejskiej Polska wraz z Finlandią, Włochami, Luksemburgiem, Holandią i Szwecją była przeciwna Dyrektywie. 

Chcemy, żeby głos wydawców lokalnych i postulaty naszego środowiska zostały zauważone, a nowe przepisy uwzględniały i chroniły nasze interesy, a te, jak już wielokrotnie się przekonaliśmy, nie zawsze są w kręgu zainteresowań dużych wydawców. 

Nasz serwis ma być miejscem, gdzie będziemy publikować wszelkie informacje na temat Dyrektywy, przybliżać istotne zapisy, zamieszczać opinie ekspertów, a także wasze przemyślenia i zapytania. Opinie będą publikowane bez zbędnej zwłoki, a na pytania postaramy się odpowiadać szybko i, w miarę potrzeb, wspierając się widzą ekspertów.

Proces wdrażania Dyrektywy do polskiego porządku prawnego już się rozpoczął. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które odpowiada za przygotowanie projektu ustawy, rozpoczęło go poprzez ogłoszenie konsultacji społecznych, które mają na celu zasygnalizowanie przez zainteresowane środowiska oczekiwań w zakresie zmian w polskim prawie. Także Stowarzyszenie Prasy Lokalnej złożyło w ministerstwie swoje stanowisko.

Będziemy dalej aktywnie uczestniczyć w pracach nad nowymi przepisami i walczyć o jak najlepsze zapisy dla naszego środowiska.

Na tej stronie znajdziecie także informacje o tym, co dzieje się w tej sprawie w innych krajach Unii Europejskiej.

Chcemy, żeby wydawcy i użytkownicy naszego serwisu informacyjnego byli na bieżąco ze zmianami, które już dotykają rynku cyfrowego.