Stanowisko SPL w sprawie dyrektywy

Tutaj znajdziecie Państwo stanowisko Stowarzyszenia Prasy Lokalnej dotyczące Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE