1st Local e-Journalism Awards 2021

Pierwszy polski konkurs dla dziennikarzy i lokalnych portali internetowych

statuetka

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych (dawniej Stowarzyszenie Prasy Lokalnej) ogłasza pierwszą edycję konkursu dziennikarskiego Local e-Journalism Awards 2021.To pierwszy w Polsce konkurs, który został zaadresowany tylko do dziennikarzy i wydawców lokalnych portali internetowych.

Myślę, że to historyczna chwila, taki znak czasów, w których przyszło nam funkcjonować. Świat mediów zmienia się w bardzo dynamiczny sposób, jednak dla niektórych może być dość zaskakujące, że adresujemy konkurs tylko do dziennikarzy i wydawców portali internetowych. Uznaliśmy jednak, że warto promować dobre wzorce w mediach zyskujących coraz większe zasięgi, mających wielu odbiorców i coraz istotniejszy wpływ na życie ludzi.

Dosyć powszechne są narzekania na niski poziom dziennikarstwa w internecie. Dochodzi do tego wielka skala trudności mediów lokalnych w procesie transformacji cyfrowej i adaptacji do nowych wyzwań stających przed nimi

mówi prezes Stowarzyszenia Mediów Lokalnych Piotr Piotrowicz.

Konkurs startuje 28 grudnia 2021 roku, a zgłoszenia dotyczące publikacji z roku 2021 można nadsyłać do końca stycznia 2022 roku, wykorzystując formularze zgłoszeniowe opublikowane na stronie Konkursu:

  1. Formularz zgłoszeniowy w kategorii Local Creative Awards
  2. Formularz zgłoszeniowy w kategorii Pro Bono Publico im. Stefana Bratkowskiego
  3. Formularz zgłoszeniowy w kategorii najlepszy lokalny portal
  4. Formularz zgłoszeniowy w kategoriach: news, zdjęcie, fotoreportaż / fotorelacja, reportaż filmowy / film / materiał wideo, Local Economy Awards

Głównym Partnerem Konkursu jest firma Google Polska, a Mecenat objął Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest jednocześnie fundatorem dwóch nagród – nagrody za publikacje dotyczące ekonomii i gospodarki oraz nagrody za innowacje wprowadzane w portalach internetowych przez lokalnych wydawców. Ponadto zostaną przyznane dwie nagrody dla najlepszych portali internetowych – w kategorii portali mniejszych – do 150 tys. użytkowników i portali większych – do 500 tys. użytkowników miesięcznie. Dla dziennikarzy są przewidziane też kolejne kategorie za najlepszy news, za najlepsze zdjęcie i fotorelację oraz za najlepszy film. 

Najbardziej prestiżową nagrodą będzie Nagroda Pro Bono Publico im. Stefana Bratkowskiego. Patronem wyróżnienia jest, za zgodą Rodziny, zmarły w roku bieżącym redaktor Stefan Bratkowski, wielki orędownik i przyjaciel mediów lokalnych, pierwszy prezes SDP w roku 1989, a później Honorowy Prezes tego Stowarzyszenia. 

Jesteśmy bardzo dumni z faktu, iż ta ważna nagroda nosi imię Stefana Bratkowskiego. Sam znałem redaktora Bratkowskiego i mogłem cieszyć się jego przyjaźnią. Był ikoną polskiego dziennikarstwa.

mówi Piotr Piotrowicz.

Ta nagroda, co wyróżnia ją wśród innych, nie ma zamkniętego katalogu kategorii. Mogą być do niej zgłaszane ważne inicjatywy podejmowane przez lokalne redakcje, akcje społeczne realizowane z ich udziałem, ale także autorzy materiałów dziennikarskich podejmujących ważne społecznie tematy, w tym publikacje będące wynikiem śledztw dziennikarskich. Organizator nie wyklucza też wyróżniania osób lub redakcji szczególnie zaangażowanych w działalność społeczną, poświęcających się dla innych, których postawa i poświęcenie są pokazywane w lokalnych mediach. Ważne, aby takie działania wpisywały się w ideę służby publicznej mediów.

W Konkursie nie mogą brać udziału media wydawane przez władze samorządowe lub wydawców finansowanych ze środków publicznych. Natomiast do udziału są zaproszeni dziennikarze i wydawcy wszystkich pozostałych mediów, niezależnie od tego, czy są członkami Stowarzyszenia, czy też nie.

Rozstrzygniecie Konkursu jest przewidziane na dzień 2 marca 2022 roku. W czasie Forum Mediów Lokalnych “Lokalsi 4.1” w Warszawie na uroczystej Gali Konkursu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.

Zadaj pytanie organizatorom