Wyjazdy studyjne dla dziennikarzy lokalnych! Trwają zapisy!

#EUinMyRegion to program dla dziennikarzy lokalnych i regionalnych oraz twórców treści z Unii Europejskiej. Dziennikarze, którzy ukończą program, lepiej zrozumieją politykę UE, a w szczególności politykę spójności. Dodatkowo będą mieli kontakt z wieloma dziennikarzami z innych krajów i regionów UE.

Wizyta studyjna w Brukseli potrwa dwa dni, podczas których uczestnicy dowiedzą się m.in. na temat instytucji, struktur oraz procedur UE. Zakłada się, że w szkoleniu weźmie udział około 40 dziennikarzy z państw członkowskich UE. Oprócz tego, program wizyty studyjnej obejmuje szkolenie online, które odbędzie się dzień przed wyjazdem.

Komisja Europejska pokryje koszty podróży i zakwaterowania dziennikarzy biorących udział w programie. Należy pamiętać, że program będzie prowadzony wyłącznie w języku angielskim.

Zainteresowani mogą złożyć swoją aplikację tutaj do 21 lipca 2023