Wicepremier Jarosław Gowin spotkał się z przedstawicielami SPL w sprawie podatku od reklam

Zostaliśmy zaproszeni przez wicepremiera Jarosława Gowina do udziału w konsultacjach dotyczących  tzw. „podatku od reklam”, który proponuje rząd PIS.  Stowarzyszenie Prasy Lokalnej reprezentowali Piotr Piotrowicz – Prezes Zarządu i Bogdan Rojkowicz – szef Komisji Rewizyjnej. Już od chwili ogłoszenia rządowego projektu ustawy pomysł ocenialiśmy negatywnie. Zostało to przedstawione w naszym stanowisku, które znajdziecie tutaj.

W piątek po południu w czasie rozmowy z Jarosławem Gowinem podtrzymaliśmy nasze zastrzeżenia do projektu ustawy.

Zwróciliśmy uwagę na fakt, że przedstawione zmiany uderzają w niezależne media. Przyjęcie  ustawy w proponowanym brzmieniu (mimo że bezpośrednio nie dotyczy ona mediów lokalnych, które uzyskują z reklam przychody znacznie mniejsze, niż progi określone w projekcie), może mieć bardzo negatywne skutki dla rynku polskiej reklamy. W konsekwencji zapewne dotknie to  wszystkich, także media lokalne, bo reklamodawcy mogą ograniczyć swoje budżety przeznaczone na promocję. Nie wierzę bowiem, że ci którzy będą musieli zapłacić podatek, nie podniosą cen swoich usług. Kto znowu poniesie największe straty? Oczywiście media lokalne, o które niby teraz wszyscy tak się troszczą. A tak naprawdę nikt nie wie, jak ciężko za to zapłacimy. Nowe rozwiązania, nowy podatek najbardziej uderzy właśnie w nas – powiedział Piotr Piotrowicz , prezes SPL.

SPL chce systemowego wsparcia mediów lokalnych

Piotr Piotrowicz i Bogdan Rojkowicz zwrócili uwagę na konieczność wypracowania modelu systemowego wsparcia mediów lokalnych w Polsce przez Państwo, podobnie jak dzieje się to w wielu krajach Europy. Zapewnili wicepremiera, że przekażą propozycje Stowarzyszenia w tym zakresie. SPL chce brać udział w pracach nad stworzeniem takiego modelu pomocy publicznej.

Bogdan Rojkowicz w czasie rozmowy podkreślił, że bardzo ważna jest rozmowa na temat nowych danin w obszarze mediów w Polsce. Zwrócił uwagę na konieczność przeprowadzenia debaty, w tym z udziałem gigantów cyfrowych. – Nie chcemy, żeby sytuacja była stawiana „na ostrzu noża”. Przykład Australii naprawdę wskazuje, że dobrze jest szukać kompromisu, porozumienia, a nie „Iść na wojnę”. Wbrew pozorom ci wielcy gracze też są zainteresowani rozmową i szukaniem dobrych dróg rozwiązania problemu – stwierdził.

SPL deklaruje aktywny udział w pracach legislacyjnych

W trakcie prezentacji stanowiska Piotr Piotrowicz i Bogdan Rojkowicz zwrócili też uwagę na konieczność całościowego spojrzenia na regulacje prawne dotyczące sektora medialnego w Polsce, w tym na konsekwencje implementacji „Dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym” do polskiego porządku prawnego. Sprawa bowiem nie jest jednoznaczna i wymaga szczegółowej analizy w kilku kwestiach, w tym przede wszystkim dotyczących obowiązkowego pośrednictwa OZZ.

Stowarzyszenie Prasy Lokalnej zadeklarowało chęć udziału w pracach legislacyjnych dotyczących zmian na polskim rynku mediów. – To dla nas fundamentalna sprawa. W tym procesie nie zabraknie głosu mediów lokalnych. Potrafimy walczyć o nasze interesy –  powiedział Piotr Piotrowicz