Ważna konferencja dla wydawców i dziennikarzy

Konferencja poświęcona implementacji do polskiego porządku prawnego Dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym odbędzie się w najbliższą środę w formie elektronicznej. Organizatorami są wyższe uczelnie Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Adama Mickiewicza i Akademia Humanistyczno -Ekonomiczna z Warszawy, a pomysł zorganizowania tego przedsięwzięcia powstał już w lutym w czasie naszego Ogólnopolskiego Forum Mediów Lokalnych. Lokalsi 4.0. SPL jest więc inicjatorem najbliższego seminarium. Przewodniczącym komitetu organizacyjnego jest prof. dr hab. Jacek Sobczak, niekwestionowany autorytet w dziedzinie prawa prasowego i autorskiego.

Seminarium w formie elektronicznej rozpoczyna się o godz. 9.00 w środę 16 grudnia. Jest podzielone na dwie części. W pierwszej naukowcy, najwybitniejsi polscy specjaliści w zakresie prawa autorskiego i praw pokrewnych przedstawią krótkie referaty dotyczące problematyki Dyrektywy. Swój udział zapowiedzieli:

1. prof. dr hab. Jan Błeszyński (UW) Znaczenie dyrektywy 2019/790 w świetle zasad zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi ze szczególnym uwzględnieniem prawa do wynagrodzenia

2.prof. dr hab. Ewa Nowińska (UJ) Wydawca, czyli kto? Prasa, czyli co? Perspektywy dyrektywy 2019/790

3.prof. dr hab. Dorota Sokołowska (USz) Kilka uwag na temat wdrożenia art. 15 dyrektywy 2019/790

4.prof. dr hab. Grzegorz Tylec (KUL) Stosowanie automatycznych mechanizmów filtrujących przez dostawcę usług on-line w świetle orzecznictwa TS UE a problem implementacji art. 17 dyrektywy 2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym

5.prof. dr hab. Dariusz Szostek (UO), dr Zbigniew Okoń (UO) Filtrowanie treści przez dostawców usług udostępniania treści on-line a dozwolony użytek w kontekście art. 17 dyrektywy 2019/790

6.dr hab. Waldemar Gontarski (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji), Możliwość stwierdzenia nieważności przez Trybunał Sprawiedliwości UE art. 17 ust. 4 lit. b i a dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/790

7.dr hab. Bogdan Fischer (UP im. KEN; UJ), Równowaga przy stosowaniu wyjątków w prawie kontynentalnym i w doktrynie fair use na przykładzie text and data mining

8.dr hab. Ksenia Kakareko (UW), Rola i znaczenie organizacji zbiorowego zarządzania w perspektywie dyrektywy 2019/790

9.prof. dr hab. Jędrzej Skrzypczak (UAM), Wyniki konsultacji publicznych dotyczących wdrozenia dyrektywy DSM w zakresie praw pokrewnych wydawcy prasy

10.prof. dr hab. Jacek Sobczak (AEH Warszawa), Działalność prasowa jako przedmiot prawa autorskiego w perspektywie dyrektywy 2019/790. Czy materiał prasowy jest utworem?

W drugiej odsłonie odbędzie się moderowana przez prof. Jędrzeja Skrzypczaka debata praktyków i przedstawicieli stron zainteresowanych procedurą wdrażania nowego prawa. Zapowiada się ciekawa dyskusja, albowiem poglądy różnych środowisk na temat konkretnych zapisów nowej ustawy w wielu punktach się różnią. W debacie wezmą udział między innymi:

  • prezes Bogusław Chrabota (Izba Wydawców Prasy, ENPA, „Rzeczpospolita”)
  • prezes Maciej Hoffman (SDiW REPOROPOL)
  • prezes Piotr Piotrowicz (Stowarzyszenie Prasy Lokalnej)
  • prezes Ryszard Pajura (Stowarzyszenie Gazet Lokalnych)
  • Marek Frąckowiak (Dyrektor Generalny Izby Wydawców Prasy)
  • Prezes Patryk Ślęzak –(Fundacja Rozwoju Portali Lokalnych)

Do udziału w seminarium można się zarejestrować tutaj