Udział Przedstawicieli Stowarzyszenia Mediów Lokalnych w Local Media Forum w Bergen

SLAPP-y, dezinformacja, coraz mniejsze zaufanie do mediów, to tylko niektóre problemy, o których dyskutowaliśmy podczas prestiżowej konferencji  Local Media Forum w norweskim mieście Bergen.

Stowarzyszenia Mediów Lokalnych wzięło udział w bardzo ważnym wydarzeniu, jakim było Local Media Forum. Naszą organizację reprezentowały Beata Frąckowiak-Piotrowicz i Julia Piotrowicz, które koordynowały projekt “Lokalsi dla Demokracji”, realizowany z funduszy norweskich.

Ponad 100 uczestników z 13 krajów

Local Media Forum zgromadziło ponad 100 uczestników z 13 krajów Europy ( (Chorwacja, Czechy, Estonia, Grecja, Łotwa, Malta, Mołdawia, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry). Polska była najliczniej reprezentowaną grupą. 

Zagrożenia i wyzwania, jakie stoją przed mediami

Przez trzy dni dyskutowaliśmy o kondycji mediów,  problemach i największych wyzwaniach, które stoją przed nami 

  • Rozmawialiśmy o SLAPPach, czyli strategicznych pozwach, których  celem jest uciszenie krytyki ze strony dziennikarzy, czy działaczy organizacji pozarządowych. 
  • Poruszaliśmy problem dezinformacji, która stanowi ogromny problem, zagraża wolności i demokracji. 
  • Zastanawialiśmy się też nad szansami i zagrożeniami, które niesie dla dziennikarstwa i współczesnego świata sztuczna inteligencja.

Finansowanie mediów lokalnych przez państwa

Niezwykle ciekawy i inspirujący dla  nas był panel poświęcony finansowym wsparciu dla mediów lokalnych w Mołdawii i Norwegii. Hanne Sekkelsten ( Norweski Urząd ds. Mediów) opowiedział, jakie jest podejścia rządu norweskiego do dotowania mediów w ich państwie. 

Oxana Iutes (Internews, Mołdawia) przedstawiła bardzo ciekawy projekt wsparcia mediów lokalnych w Mołdawii.

Wymiana doświadczeń, nowe relacje

Warto podkreślić, że udział dziennikarzy z tak wielu krajów, różnorodność perspektyw pozwoliła na bogatą wymianę wiedzy i najlepszych praktyk. To był niezwykle inspirujący i wartościowy czas. Nawiązaliśmy wiele nowych relacji, które mamy nadzieję, przyczynią się do dalszego rozwoju mediów lokalnych w Polsce. 

Podczas Forum dowiedzieliśmy się m.in., że grupa norweskich dziennikarzy prowadzi projekt bardzo podobny do naszego “Magazynu Wspólnych Treści”,  który realizowaliśmy w ramach programu “Lokalsi dla Demokracji”. Jesteśmy umówieni na spotkanie, podczas którego wymienimy się doświadczeniami. Mamy nadzieję, że ta współpraca pozwoli obydwóm stronom  rozwijać ten wartościowy projekt.

Organizatorzy i wsparcie

Forum pokazało, że w wielu częściach Europy lokalne media borykają się z podobnymi problemami. Tylko wspólne działania pozwolą nam poradzić sobie z nimi. 

Local Media Forum  zostało współorganizowane przez szereg znaczących organizacji, w tym Fundację Batorego, Fundację Stocznia, Norwegian Helsinki Committee oraz finansowane przez Active Citizens Fund oraz Fundusze norweskie i EOG. 

Dzięki ich wsparciu mogliśmy uczestniczyć w tym wyjątkowym wydarzeniu i przyczynić się do globalnej debaty na temat mediów lokalnych.