Uczymy się jak lepiej budować społeczność portali lokalnych

Kilku wydawców i dziennikarzy uczyło się, podczas wyjątkowych warsztatów, jak budować społeczność portali. Zastanawialiśmy się też, co może przekonać naszych użytkowników do wsparcia finansowego redakcji.

Warsztaty “Budowania społeczności portali” odbyły się w dniach 13-14 czerwca 2023 r., w siedzibie Stowarzyszenia Mediów Lokalnych w Jarocinie. Szkolenie, w ramach projektu “Lokalsi dla Demokracji”, poprowadziła Agnieszka Doleżych.

Jak zbudować więź z Czytelnikiem?  

To były bardzo ciekawe i wciągające warsztaty. Przez kilkanaście godzin ciężko pracowaliśmy i zastanawialiśmy się wspólnie:

  • Jak sprawić, by Czytelnik powracał na Twoją stronę? 
  • Co zrobić, by nie mógł żyć bez Twojego portalu i treści, które tam umieszczasz? 
  • Jak zbudować nierozerwalną więź i przekonać Czytelnika, że warto wesprzeć finansowo Twoje starania i pracę? 

Agnieszka Doleżych zainspirowała nas do totalnie innego myślenia o tworzeniu lokalnych portali. Pokazała dobitnie, że czas dziennikarstwa pojmowanego w tradycyjny sposób już minął. Teraz musimy się nauczyć być bliżej Czytelnika i odpowiadać na Jego potrzeby.

Jak robią to inni na świecie

Podczas szkolenia poznaliśmy różne modele budowania społeczności. Agnieszka Doleżych pokazała nam przykłady z całego świata – zarówno lokalne, jak i o wymiarze krajowym. Naszym zadaniem było zrozumienie zasad, którymi kierują się ich twórcy i zastanowienie się, co z danego modelu można zaadaptować na lokalne rynki w Polsce. 

Stworzymy podręcznik budowania społeczności wokół lokalnych portali

Pierwsza część warsztatów za nami. Teraz przygotowujemy ankietę dla naszych Czytelników. W lipcu spotkamy się jeszcze raz – tym razem online, by omówić wyniki badania i wspólnie dojść do tego, jakimi portalami powinniśmy się stać, by nasza społeczność rosła, a jej członkowie zrozumieli, że treści nie powstają za darmo. 

Wszystkie wnioski zostaną zebrane w jednej publikacji – tzw. “mapie drogowej”, by każdy mógł czerpać z naszej pracy i budować swoją społeczność, wykorzystując sposoby i drogi dojścia, które wymyśliliśmy podczas warsztatów.

Projekt “Lokalsi dla demokracji” realizowany jest z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich.