Stowarzyszenie otrzyma grant w Programie “Media dla demokracji”

Fundacja Stocznia, która była Operatorem Konkursu Media dla demokracji w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, ogłosiła wyniki. Wśród projektów, które otrzymały dofinansowanie jest także zatytułowany “Lokalsi dla demokracji” wniosek złożony przez Stowarzyszenie Mediów Lokalnych. Stowarzyszenie otrzymało grant w wysokości prawie 150000 euro. Program w ramach którego zostało przyznane dofinansowanie jest realizowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowanego (tzw. Fundusze Norweskie).

Projekt Stowarzyszenia ma charakter pilotażowy i ma na celu wzmocnienie co najmniej 25 lokalnych portali informacyjnych przez stworzenie im możliwości lepszego dotarcia do użytkowników, przekazywania im wysokiej jakości treści i budowania wokół marek lokalnych portali modeli członkostwa – świadomego zwiększania aktywności i zaangażowania użytkowników.

Dzięki wdrożeniu na tych portalach nowoczesnych rozwiązań technologicznych i wykorzystaniu ich w kontaktach z użytkownikami, powstanie miejsce aktywnej debaty publicznej, w którym portal zachęcać będzie do wymiany opinii i zabierania głosu w ważnych sprawach dla lokalnych społeczności. Zostaną też uzyskane i odpowiednio sformatowane dane dotyczące użytkowników portali (każdego z portali odrębnie i wszystkich razem). Ta wiedza zostanie spożytkowana do lepszego dostosowania treści do zainteresowań, oczekiwań i potrzeb użytkowników. W ramach projektu powstanie zespół dziennikarzy, który po analizie uzyskanych danych, będzie przygotowywał materiały dziennikarskie lepiej spełniające oczekiwania użytkowników i możliwe do wykorzystania na wszystkich portalach uczestniczących w projekcie oraz przekazujący do wykorzystania wartościowe teksty powstałe w redakcjach uczestników.

Projekt przewiduje także przygotowanie i wdrożenie aplikacji, co wspomoże komunikację dwukierunkową, a więc także od użytkownika do redakcji i ma zachęcić go do częstszego odwiedzania lokalnego portalu.

Jednym z najważniejszych celów projektu jest zbudowanie wspólnej oferty reklamowej wszystkich uczestników i po raz pierwszy w historii polskich mediów lokalnych na stworzenie konkurencyjnych propozycji dla agencji reklamowych i domów mediowych. Zostanie w ten sposób zrobiony istotny krok w kierunku niezależności ekonomicznej mediów lokalnych, bez której wykonywanie przez nie funkcji kontrolnych w stosunku do władz samorządowych, spółek komunalnych, lokalnego biznesu czy organizacji pozarządowych działających w danym terenie jest w zasadzie niemożliwe.

Efektem realizacji projektu ma być też jego rozszerzenie na kolejne portale, co jest jednym z fundamentalnych celów Stowarzyszenia