Stowarzyszenie Mediów Lokalnych szkoli dziennikarzy! Trwa kolejna odsłona popularnych wśród dziennikarzy szkoleń online.

II semestr e-Journalism University to webinarowy cykl szkoleniowy, przeznaczony dla dziennikarzy piszących do internetu i chcących rozwijać swoje kompetencje cyfrowe. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Mediów Lokalnych przy wsparciu Google News Initiative.

W bieżącym semestrze słuchacze mają do wyboru 6 katedr na które zapisało się 201 uczestników. Wszystkie zajęcia odbywają się online i są realizowane w formie webinarów. Zajęcia rozpoczęły się 1 grudnia 2023 roku i zakończy 31 stycznia 2024 roku. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych bloków tematycznych można znaleźć na stronie internetowej Uniwersytetu.

Katedry i wykładowcy:

  • Agnieszka Marzęda – Praca dziennikarza online / zmiana trybu pracy, praca jako freelancer.
  • Konrad Sinica – Od faktów do opinii. Gatunki dziennikarskie w praktyce.
  • Monika Świetlińska – Zaawansowane techniki redagowania z ChatGPT. Jak unikać oskarżeń o generowanie treści przez maszynę?
  • Jarosław Śliżewski – Digital publishing wyzwania 2024.
  • Przemysław Skowron – Jak tworzyć nowoczesny podcast.
  • Ryszard Parka – Skazany na siebie – dziennikarstwo mobilne w teorii i praktyce.

Celem szkoleń jest podniesienie kompetencji cyfrowych dziennikarzy tworzących treści do swoich portali informacyjnych i mediów społecznościowych. To wspaniała inicjatywa, która pomaga dziennikarzom rozwijać swoje umiejętności w dynamicznym środowisku medialnym Internetu. Wszystkim uczestnikom życzymy owocnego i inspirującego uczestnictwa w e-Journalism University 2023/2024!

Warto podkreślić, że od początku trwania projektu w 45 katedrach wzięło udział 35 wykładowców i 1074 dziennikarzy, wydawców, freelancerów i studentów dziennikarstwa.