Stanowisko Zarządu SPL

Zarząd Stowarzyszenia Prasy Lokalnej z niepokojem obserwuje próbę zmiany prawa regulującego podstawowe kwestie działalności niezależnych mediów w Polsce. Złożony w nocy przez posłów partii rządzącej projekt jest według nas groźny dla wszystkich, którzy w wolności słowa, pełnym dostępie do informacji i swobodnym wyborze źródeł, z których odbiorcy czerpią wiedzę o świecie, widzą fundament demokracji. To wartości ważne dla każdego wolnego człowieka i nikt nie ma prawa ograniczania takiego wyboru.

Nie powinniśmy traktować tej sprawy jako sporu TVN z rządem. To atak na wolne media i wolną przedsiębiorczość. Bez państwowych gwarancji, bez pewności i stabilności w każdym z tych obszarów, na naszych oczach dokona się „zmierzch demokracji”.

Zarząd Stowarzyszenia Prasy Lokalnej oczekuje wycofania projektu, który nie ma nic wspólnego z troską o lepsze jutro mediów. Wrażamy naszą solidarność ze wszystkimi, którzy są przeciwni takiemu urządzaniu świata polskich mediów.


Zarząd Stowarzyszenia Prasy Lokalnej