Stanowisko Zarządu SML w sprawie mediów cyfrowych

Zarząd Stowarzyszenia Mediów Lokalnych z niepokojem obserwuje zmiany zachodzące na rynku mediów cyfrowych, które zaowocowały powstaniem Związku Pracodawców Wydawców Cyfrowych – organizacji założonej przez największe polskie wydawnictwa. Po raz kolejny okazało się, że “zapomniano” o wydawcach lokalnych.

To bardzo “dziwne” podejście i nie zmienią tego deklaracje prezesa Zbigniewa Benbenka dotyczące równego traktowania przez Związek wszystkich wydawców działających na rynku. Stowarzyszenie Mediów Lokalnych nieodmiennie uważa, że wykorzystywanie przez różne podmioty funkcjonujące na rynku mediów treści chronionych prawem autorskim powinno wiązać się z uzyskaniem wynagrodzenia, w także z tytułu praw pokrewnych. Braliśmy udział w konsultacjach dotyczących implementacji dyrektywy o prawie autorskim i prawach pokrewnych do polskiego porządku prawnego i jako organizacja zrzeszająca małych wydawców deklarujemy chęć dalszego udziału w pracach prowadzących do uchwalenia stosownych przepisów.

Zawsze będziemy walczyli o prawa małych polskich wydawców cyfrowych, a przede wszystkim to, aby nie traktować nas instrumentalnie, co jest stale powtarzającą się praktyką na polskim rynku mediów. Pomijanie mediów lokalnych grozi powstaniem w Polsce “pustyni medialnych”. Na taki scenariusz my jako wydawcy lokalni nie chcemy pozwolić.