Ruszył pierwszy europejski program Google News Initiative. Można składać wnioski.

Można już składać wnioski do pierwszego europejskiego programu GNI Innovation Challenge. To ważna informacja dla wszystkich wydawców lokalnych portali. Poniżej podajemy podstawowe informacje o programie i sposobie składania wniosków. Wnioski muszą być składane w języku angielskim, ale znajomość języka nie stanowi kryterium wyboru najciekawszych projektów (podpowiedź: gdyby kwestia językowa była jakąkolwiek barierą dla wydawców SML, warto napisać wniosek po polsku, skorzystać z Google Translate lub innego tłumacza i złożyć go w takiej formie, po angielsku).

O programie

GNI Innovation Challenge będzie finansować innowacyjne projekty, które wprowadzają nowe pomysły do branży informacyjnej. Jest to ważny program w ramach Google News Initiative, globalnego wysiłku na rzecz budowania lepszej przyszłości dziennikarstwa. Ten nowy program jest kontynuacją poprzedniej inicjatywy GNI – Digital News Innovation Fund, który do tej pory wsparł 662 ambitne projekty z zakresu dziennikarstwa cyfrowego.

Program jest adresowany do małych i średnich organizacji mediowych, których liczba zatrudnionych pracowników redakcji nie przekracza 50 osób. Google zapraszamy je więc do składania propozycji projektów, które pomagają budować bardziej zrównoważony ekosystem dla wiadomości cyfrowych w regionie, z naciskiem na wszelkiego rodzaju innowacje. Panel oceniający zgłoszenia złożony z pracowników Google (mogą też do nich dołączyć eksperci branżowi) dokona przeglądu zgłoszeń i sfinansuje wybrane projekty do kwoty 150 000 EUR (maksymalny udział finansowania projektu to 70 procent całkowitych kosztów, pozostałą część musi pokryć wydawca). 

Jak aplikować:

Zgłoszenia są już otwarte, a ostateczny termin składania wniosków upływa 31 maja o 23:59 polskiego czasu. Aby uzyskać więcej informacji na temat kwalifikowalności, zasad i kryteriów, przykładowych projektów i szczegółów finansowania, przejdź na stronę dotyczącą składania wniosków i kliknij tutaj, aby wyświetlić pełną listę pytań związanych ze składaniem wniosku.

W przypadku jakichkolwiek pytań zachęcam do bezpośredniego kontaktu pod adresem [email protected].