I spotkanie informacyjne prezentujące projekt „Lokalsi dla demokracji”

8 marca 2023 roku podczas Ogólnopolskiego Forum Mediów Lokalnych, które odbyło się w Warszawie w Campusie Google for Startups mieliśmy możliwość przedstawienia naszego projektu i jego głównych założeń.

Koordynatorką projektu jest Beata Frąckowiak- Piotrowicz, a jego główne założenia i rezultaty to przede wszystkim:

  • aplikacja i założenia jej promocji,
  • panel rejestracyjny dla użytkowników,
  • drożenie platformy DMP,
  • stworzenie „mapy drogowej” budowania społeczności portali
  • opracowanie i wdrożenie modelu współdzielenie treści pomiędzy portalami i stworzenie “magazynu wspólnych treści”
  • stworzenie dokumentu zawierającego podstawy organizacyjne i prawne funkcjonowania porozumienia reklamowego
  • podniesienie kompetencji osób, które będą czynnie brały udział w projekcie

W projekcie bierze udział 25 portali lokalnych, które są członkami Stowarzyszenie Mediów Lokalnych

Cała prezentacja znajduje się poniżej:

Lokalsi dla demokracji- prezentacja Forum Mediów Lokalnych

Zobacz video:

LOKALSI DLA DEMOKRACJI to projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele -Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich