Powstał „Magazyn Treści Wspólnych”

Wszystkie portale uczestniczące w projekcie „Lokalsi dla Demokracji” mają dostęp do „banku artykułów”, z których mogą korzystać w dowolny sposób. W ramach projektu stworzyliśmy mini redakcję, która przygotowuje artykuły. Wykorzystujemy również treści opublikowane już na portalach uczestniczących w projekcie. Teksty dotyczą przede wszystkim wartościowych przedsięwzięć społecznych, kontroli władzy, utrwalania postaw tolerancji i akceptacji – w tym w szczególności praw kobiet, grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Są tam również materiały dotyczące ważnych problemów społecznych, zagadnień związanych z ekologią i zrównoważonym rozwojem.

Dzięki „Magazynowi Wspólnych Treści” wiele ciekawych tematów ma szansę zyskać większą popularność. Możemy też nieść ciekawe i dobre społecznie idee w świat.

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich