lokalsi dla demokracji

Podsumowanie projektu „Lokalsi dla demokracji”

Skończyliśmy realizację projektu „Lokalsi dla demokracji”. Poniżej krótkie podsumowanie tego, co udało nam się zrobić

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z Funduszy Norweskich