Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Prasy Lokalnej w sprawie zakupu przez Orlen SA spółki Polska Press

Z uwagą obserwujemy zmiany na polskim rynku mediów. Zmiany właścicielskie nie są niczym zaskakującym na rynkach, w tym na rynku medialnym. Zakup Spółki Polska Press przez należący do Skarbu Państwa holding paliwowy ma jednak nieco inny charakter. Nie sposób nie zadać pytań o intencje stojące za tego typu inwestycją. Czy są to tylko działania o charakterze biznesowym?

Niezależne media są siłą każdej demokracji. Stanowią forum swobodnej wymiany poglądów, pełnią różne funkcje, w tym fundamentalną dla wolności funkcję kontrolną w stosunku do władz – na każdym poziomie i w każdym wymiarze. Media lokalne od wielu lat borykały się z powszechną ekspansją wydawnictw samorządowych, finansowanych z budżetów lokalnych i środków transferowanych przez nie do różnych jednostek zależnych od władz funkcjonujących na poziomie Polski powiatowej i wojewódzkiej. Ta sytuacja miała znamiona patologii – w ostateczności prowadząca do neutralizacji i stopniowej likwidacji mediów niezależnych.

W opinii Zarządu Stowarzyszenia Prasy Lokalnej sytuacja po przejęciu wydawnictw Polska Press przez spółkę Skarbu Państwa może prowadzić do podobnych nieprawidłowości, jakie obserwowaliśmy dotąd na terenie działania naszych tytułów, ale w nieco szerszym wymiarze.

Media lokalne od wielu lat były przeciwne obecności wydawcy niemieckiego na rynkach, na których funkcjonowały. Wynikało to nie tylko z niepokoju o rzetelność przekazu i manipulowanie opinią publiczną, ale raczej o nieuczciwe praktyki stosowane przez to wydawnictwo w codziennej rywalizacji o czytelnika oraz o realne możliwości konkurowania związane z wielkim potencjałem ekonomicznym Polska Press. Teraz jest podobnie. Takiego niepokoju nie byłoby, gdyby inwestorem przejmującym niemieckie wydawnictwo była niezależna firma z segmentu mediów.