Oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia Mediów Lokalnych w sprawie materiału „Siła kłamstwa”

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych przyłącza się do protestu mediów dotyczącego postępowania wdrożonego przeciwko TVN przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w sprawie emisji przez tę stację reportażu “Siła kłamstwa“ autorstwa Piotra Świerczka.  

Portale wydawców zrzeszonych w SML mogą publikować reportaż, zgodnie z decyzją wydawców. “Wolność wypowiedzi i brak cenzury są jednym z fundamentów demokratycznego państwa. Nie wolno ich tłumić metodami administracyjnymi. Od rozstrzygania sporów w sprawach dotyczących mediów są niezależne sądy” – oświadczył zarząd Stowarzyszenia.