Ogromne zainteresowanie projektem Klastra Mediów Lokalnych “LOKALSI”

Powołanie Klastra Mediów Lokalnych “LOKALSI” wywołało ogromne zainteresowanie w środowisku wydawców lokalnych. Już następnego dnia po podaniu oficjalnej informacji o powstaniu Klastra, ze Stowarzyszeniem Mediów Lokalnych, które patronuje tej inicjatywie skontaktowało się wielu wydawców lokalnych portali internetowych deklarując chęć przyłączenia się do porozumienia. – Klaster rośnie w siłę. To wielkie zainteresowanie ideą współpracy wcale mnie nie zaskakuje. Na polskim rynku medialnym brakowało dotychczas tego typu podmiotu. “Lokalsi” przekonują się codziennie, że tylko połączenie sił może sprawić, że ich głos będzie słyszalny, że będą mogli walczyć o należne im miejsce. Mamy tego świadomość i jesteśmy głęboko przekonani, że uda nam się osiągnąć zamierzone cele – mówi Piotr Piotrowicz prezes Stowarzyszenia. 

Piotr Piotrowicz dodaje, że teraz Klaster wchodzi w tak zwany “okres inkubacyjny”. Oznacza to konieczność stworzenie niezbędnej struktury organizacyjnej, przygotowanie strategicznego planu działania i współpracy oraz wyłonienie liderów będących „lokomotywami” rozwoju Klastra. Niezbędne będzie też wypracowanie stabilnych podstaw finansowania działalności Klastra. – W tej ostatniej sprawie liczymy bardzo na współpracę z naszym wypróbowanym partnerem – Google Polska. Zapadły już wstępne ustalenia dotyczące określenia pól pomocy. Będziemy na ten temat jeszcze rozmawiać, aby szczegółowo określić jej ramy – mówi Patryk Ślęzak z Zarządu SML.

Przypomnijmy, że o powstaniu Klastra Mediów Lokalnych “LOKALSI” przedstawiciele Stowarzyszenia Mediów Lokalnych poinformowali na konferencji prasowej zorganizowanej w środę 18 października w Centrum Informacyjnym PAP w Warszawie. W jej trakcie poinformowano, że grupę założycielską stanowi prawie 70 portali z całej Polski. Nie wszystkie z nich są członkami SML, natomiast stawiają sobie wspólne cele, które niekoniecznie muszą być realizowane w strukturze Stowarzyszenia, które, o czym należy pamiętać, jest zrzeszeniem osób fizycznych i ma szereg ograniczeń. Prezes Stowarzyszenia zaprosił do Klastra wszystkich polskich lokalnych wydawców. – Nie stawiamy żadnych warunków wstępnych oprócz akceptacji celów Klastra i deklaracji współpracy – mówił w Warszawie Piotr Piotrowicz. Portale członków założyciele Klastra “LOKALSI” wygenerowały we wrześniu ponad dwadzieścia milionów sesji, a odwiedziło je 8,5 miliona użytkowników. Dzięki współpracy z Google Polska wszyscy członkowie założyciele Klastra “LOKALSI” otrzymają klucze bezpieczeństwa oraz zostali zaproszeni na specjalne szkolenie, które odbędzie się w listopadzie. Poza tym uzyskają możliwość skorzystania z platformy Project Shield, która chroni przed atakami DDoS.