Ogólnopolskie Forum Mediów Lokalnych Lokalsi 4-0. Fotorelacja

Od naszego Forum minął już miesiąc. Przypominamy, jak wyglądało to wydarzenie