Konkurs dziennikarski “Local e-Journalism Awards 2021”

Stowarzyszenie Mediów Lokalnych (dawniej Stowarzyszenie Prasy Lokalnej) ogłasza pierwszą edycję konkursu dziennikarskiego Local e-Journalism Awards 2021.To pierwszy w Polsce konkurs, który został zaadresowany tylko do dziennikarzy i wydawców lokalnych portali internetowych.

Myślę, że to historyczna chwila, taki znak czasów, w których przyszło nam funkcjonować. Świat mediów zmienia się w bardzo dynamiczny sposób, jednak dla niektórych może być dość zaskakujące, że adresujemy konkurs tylko do dziennikarzy i wydawców portali internetowych. Uznaliśmy jednak, że warto promować dobre wzorce w mediach zyskujących coraz większe zasięgi, mających wielu odbiorców i coraz istotniejszy wpływ na życie ludzi.Dosyć powszechne są narzekania na niski poziom dziennikarstwa w internecie. Dochodzi do tego wielka skala trudności mediów lokalnych w procesie transformacji cyfrowej i adaptacji do nowych wyzwań stających przed nimi – mówi prezes Stowarzyszenia Mediów Lokalnych Piotr Piotrowicz.

Konkurs startuje 28 grudnia 2021 roku, a zgłoszenia dotyczące publikacji z roku 2021 można nadsyłać do końca stycznia 2022 roku, wykorzystując formularze zgłoszeniowe opublikowane na stronie Konkursu https://localpress.pl/konkurs/

Głównym Partnerem Konkursu jest firma Google Polska, a Mecenat objął Bank Gospodarstwa Krajowego, który jest jednocześnie fundatorem dwóch nagród – nagrody za publikacje dotyczące ekonomii i gospodarki oraz nagrody za innowacje wprowadzane w portalach internetowych przez lokalnych wydawców. Ponadto zostaną przyznane dwie nagrody dla najlepszych portali internetowych – w kategorii portali mniejszych – do 150 tys. użytkowników i portali większych – do 500 tys. użytkowników miesięcznie. Dla dziennikarzy są przewidziane też kolejne kategorie za najlepszy news, za najlepsze zdjęcie i fotorelację oraz za najlepszy film. 

Najbardziej prestiżową nagrodą będzie Nagroda Pro Bono Publico im. Stefana Bratkowskiego. Patronem wyróżnienia jest, za zgodą Rodziny, zmarły w roku bieżącym redaktor Stefan Bratkowski, wielki orędownik i przyjaciel mediów lokalnych, pierwszy prezes SDP w roku 1989, a później Honorowy Prezes tego Stowarzyszenia. Jesteśmy bardzo dumni z faktu, iż ta ważna nagroda nosi imię Stefana Bratkowskiego. Sam znałem redaktora Bratkowskiego i mogłem cieszyć się jego przyjaźnią. Był ikoną polskiego dziennikarstwa. – mówi Piotr Piotrowicz. Ta nagroda, co wyróżnia ją wśród innych, nie ma zamkniętego katalogu kategorii. Mogą być do niej zgłaszane ważne inicjatywy podejmowane przez lokalne redakcje, akcje społeczne realizowane z ich udziałem, ale także autorzy materiałów dziennikarskich podejmujących ważne społecznie tematy, w tym publikacje będące wynikiem śledztw dziennikarskich. Organizator nie wyklucza też wyróżniania osób lub redakcji szczególnie zaangażowanych w działalność społeczną, poświęcających się dla innych, których postawa i poświęcenie są pokazywane w lokalnych mediach. Ważne, aby takie działania wpisywały się w ideę służby publicznej mediów

W Konkursie nie mogą brać udziału media wydawane przez władze samorządowe lub wydawców finansowanych ze środków publicznych. Natomiast do udziału są zaproszeni dziennikarze i wydawcy wszystkich pozostałych mediów, niezależnie od tego, czy są członkami Stowarzyszenia, czy też nie.

Rozstrzygniecie Konkursu jest przewidziane na dzień 2 marca 2022 roku. W czasie Forum Mediów Lokalnych “Lokalsi 4.1” w Warszawie na uroczystej Gali Konkursu zostaną wręczone nagrody i wyróżnienia.