Interpelacja poselska w sprawie wsparcia mediów lokalnych

Poseł Jarosław Urbaniak mając na uwadze sygnały dotyczące problemów
branży mediów lokalnych w związku z wynikającym z pandemii wirusa
SARS-CoV-2 kryzysem gospodarczym, zwróci się z interpelacją do
ministra rozwoju, pracy i technologii w tym zakresie.