Integracja pomaga w tworzeniu lepszych portali

Wymiana doświadczeń i wzajemna inspiracja jest niezwykle ważną częścią projektu “Lokalsi dla Demokracji”. 

W ramach projektu odbyło się ponad 100 różnego rodzaju spotkań, przeprowadzanych przede wszystkim w formie łączeń online. 

  • Jesteśmy podzieleni na zespoły do różnych zadań. Bywa, że niektóre osoby biorą udział w kilku grupach, bo wiadomo, że w lokalnych portalach ludzie muszą być wielozadaniowi. Wszystkie te spotkania sprawiły, że bardzo się zaprzyjaźniliśmy, chętnie sobie pomagamy. To niesamowicie ułatwia pracę, wiele rzeczy robimy sprawniej i szybciej – mówi Beata Frąckowiak-Piotrowicz, koordynatorka projektu “Lokalsi dla Demokracji”.

W ramach projektu działa kilka zespołów. 

  • Grupa Marfeela – to zespół, który najpierw uczył się tego narzędzia razem z mentorem grupy – Pawłem Nowackim. Pod jego okiem – podczas wielu spotkań – wypracowano model działania i stworzono podręcznik, który ma pomóc dziennikarzom i innym pracownikom wydawnictwa korzystać z platformy.
  • Grupa Banku Treści Wspólnych – to redaktorzy, którzy wspólnie z koordynatorami: Anną Gauzą, a wcześniej Michałem Kopińskim, opracowują plan działania w zakresie tworzenia nowych tekstów, w których poruszane są ważne sprawy społeczne. Redaktorzy przekazują również treści ze swoich portali, które wzbogacają “Bank”.
  • Grupa “Budowania społeczności portali” – to redaktorzy, wydawcy i dziennikarze, którzy wspólnie zastanawiają się, jak tworzyć dobrą społeczność. Podczas comiesięcznych spotkań wymieniają się doświadczeniami, tematami, inspirują się wzajemnie i motywują. To właśnie ta grupa wypracowuje model działania aplikacji Lokalsi 4.0.
  • Grupa “Budowania współpracy reklamowej”. Tworzą ją właściciele i osoby zarządzające wydawnictwami, z których portale biorą udział  w projekcie. To właśnie podczas spotkań grupy wyklarowała się idea powołania Klastra Mediów Lokalnych. 

Uczestnicy grup biorą też udział w szkoleniach, które są prowadzone w ramach projektu.